Giáo dục

Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Lời đề: Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố trong chương trình Ngữ Văn...

Nghĩa tường minh và hàm ý là gì? Ngữ Văn 9 Bài 24

Nghĩa tường minh và hàm ý là gì? Đây là nghĩa nằm trong câu để giúp người đọc, người nghe hiểu được ý nghĩa...

Các phương châm hội thoại: Lý thuyết và Bài tập vận dụng

Các phương châm hội thoại là gì, các phương châm hội thoại được phân loại như nào? Để quá trình giao tiếp được diễn...

Đặc điểm và Tính chất của văn bản thuyết minh là gì? Cách làm...

Văn thuyết minh là gì? Đặc điểm của văn thuyết minh là gì? Tính chất của văn bản thuyết minh?… Có thể thấy, mỗi...

Khái niệm tư tưởng là gì? Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Ý...

Khái niệm tư tưởng là gì? Ví dụ về tư tưởng? Nền tảng tư tưởng là gì? Ý nghĩa tư tưởng? Tư tưởng chính...

Tìm hiểu từ tượng hình từ tượng thanh là gì? Ngữ Văn 8

Ngôn ngữ của dân tộc ta vô cùng phong phú và đa dạng. Từ tượng hình từ tượng thanh là kiến thức cơ bản...

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản là gì?

Để đảm bảo tính thống nhất về chủ đề của văn bản thì cần nhiều yếu tố mà người dùng phải chú ý và...

Ý nghĩa nghệ thuật của hình tượng mảnh trăng – Ngữ Văn lớp 12

Hình tượng mảnh trăng là một hình ảnh đặc sắc giàu giá trị biểu đạt về nội dung cũng như nghệ thuật trong truyện...

Phân tích bức tranh tứ bình trong Việt Bắc của Tố Hữu – Ngữ...

Phân tích bức tranh tứ bình trong Việt Bắc của Tố Hữu, ta sẽ thấy được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố...

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam trong chương trình Trung học cơ...

Đặc điểm của văn học trung đại Việt Nam là gì? Ôn tập văn học trung đại Việt Nam cần nắm vững kiến thức...